e-mail: magoob@magoob.pl
internet: www.magoob.pl

tel.:  + 48 33 488 03 43
fax : + 48 33 488 03 45

 


Pełnoprzelotowe zawory zaciskowe.


Najbogatsza oferta zaworów zaciskowych wykonanych
wg standardów ASME/ANSI B16,
DIN oraz ISO w zakresie
średnic DN 25-1500.


Firma posiada zak
łady produkcyjne
w USA i Finlandii
oraz sie
ć dystrybucyjną na całym świecie.


Technologia zaworów opracowana przez firm
ę
RF Tek znajduje zastosowanie w przemy
śle
papierniczym, wydobywczym, w zak
ładach oczyszczania
ścieków oraz w instalacjach elektrowni.
Bez wzgl
ędu na to gdzie znajduje się instalacja,
potrafi dobra
ć odpowiedni produkt z całego zakresu
produkowanych zaworów zaciskowych wykonanych wg
standardów ASME/ANSI B16,
DIN oraz ISO w zakresie
średnic DN 25-1500.

Napęd hydrauliczny
Napęd elektryczny
Napęd ręczny
Napęd pneumatyczny
    aiRFlex   
Kontakt:
e-mail: magoob@magoob.pl
internet: www.magoob.pl
tel.:  + 48 33 488 03 43
fax : + 48 33 488 03 45